null
کارگاه آموزشی کارآفرینی
در این کارگاه به آموزش نکات و خصوصیاتی که شما را تبدیل به یک کارآفرین میکند پرداخته می شود
ثبت نام

مقالات

ایده امداد بنزین

آیا تا بحال وسط جاده بدون بنزین گیر کرده اید؟؟؟این ایده زمانی به ذهنم رسید که وسط اتوبان بنزین تموم کردم و چند ساعتی طول کشید تا یک نفر پیدا شد و چند لیتری بنزین بهم داد تا ماشینم رو بتونم به پمپ بنزین برسونم . تا حالا فکر کردید چ...

دانلود الماسی

ایده امداد بنزین

آیا تا بحال وسط جاده بدون بنزین گیر کرده اید؟؟؟این ایده زمانی به ذهنم رسید که وسط اتوبان بنزین تموم کردم و چند ساعتی طول کشید تا یک نفر پیدا شد و چند لیتری بنزین بهم داد تا ماشینم رو بتونم به پمپ بنزین برسونم . تا حالا فکر کردید چ...

جدیدترین محصولات آموزش بازاریابی برای مدیران

جدیدترین محصولات آموزش بازاریابی برای مدیران