گرفتن روغن کنجد و هسته انگور

گرفتن روغن کنجد و هسته انگور در شهرتان در حالیکه هموطنانمان به دلیل بیماری و توصیه پزشک روز به روز از روغنهای مرسوم و متعارف فراری تر می شوند عالیست…
شما فقط دستگاه روغن گیری و یک مغازه کوچک نیاز دارید و کمی تبلیغات.جلوی مشتری روغن ها را بگیرید و تحویل دهید تا از پاکیزگی کارتان هم مطلع شوند.
در مورد کنجد که می توانید به راحتی آنرا به طور فله ای به دست آورید.
اما در مورد هسته انگور باید یک کارخانه مرتبط در نزدیکی تان باشد.
سالیانه چندین هزار تن هسته انگور در کشور دور ریخته می شود ، که برای دفع آنها هزینه هم می کنند و شما به راحتی میتوانید این هسته ها را از کارخانه حتی مفت به دست آورید. با یک دستگاه تولید روغن هسته انگور میتوانید این نوع روغن را تولید کنید .

بعد از چند وقت در کنار کارتان کلیه فرآورده های انگور و کنجد را که کم هم نیستند برای فروش بگذارید و به فروشگاهی مدرن و بزرگ و تخصصی و پر مشتری تبدیل شوید.
اگر تهیه هسته انگور برایتان مشکل است یا در نزدیکی شما چنین کارخانه ای وجود ندارد می توانید با همان کنجد شروع کرده و فرآورده های آنرا کم کم در کنار کارتان بفروشید و مطمئن باشید کارتان خواهد گرفت.

مطالب مرتبط