یک ایده خلاقانه …طرح فوتبالدستی در پارکها

یه بازی عالی و خلاقانه که برای راه اندازیش نیاز به پول زیادی هم نداره.میتونید با کمک شهرداری در پارکها نصب و ازش پول در بیارید و یا حتی اگر فکر میکنید کسی بابت استفاده از آن پول نمیدهد خودتان کم کم نصاب و تولید کننده آن شوید.همیشه بزرگ فکر کنید…
یادم می آید تقریبا ۱۱ سال پیش یک شرکت با کمی خلاقیت وسایلی برای ورزش در پارک ها تهیه کرد و با شهرداری قرار داد بست که آنها را در پارک ها برای ورزش نصب کند. بعد از نصب چند وسیله ورزشی در چند پارک آنقدر از ایده استقبال شد که وسایل ورزشی این شرکت هنوز هم در برخی پارکها نصب میشود و جالب است بدانید هیچ تغییری هم در آن ایجاد نشده و فقط دارند پول پارو میکنند!!!
آیا شما کمتراز آنها هستید یا اینکه برای ساخت چنین چیزی فکر میکنید پول هنگفتی نیاز دارید؟!؟!
اگر شده هر روز و هر ساعت به شهرداری بروید قرار داد ساخت این وسایل را با آنها ببندید.خودتان هم میدانید ساخت چنین وسیله ای خرجی نخواهد داشت.پس کارتان را با فکر و تأمل آغاز کنید…

مطالب مرتبط